Вторник, 05 Юли 2022 г.

8074 лева глоби събра НАП – Силистра за месец

8074 лева от глоби са постъпили в силистренския офис на Националната агенция за приходите (НАП ) през първия месец на 2011 г. Глобите са наложени на граждани и фирми от различни държавни институции. Най-честите случаи са свързани с глоби от КАТ по наказателни постановления или по фиш, които не са платени в срок, както и с глоби, налагани от регионалните инспекции за опазване на общественото здраве, горски стопанства.
Събирането на неплатените в срок глоби премина в приходното ведомство от началото на миналата година, когато Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. След промяната всеки, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски, задължително се проверява и за неплатени глоби.
Удостоверенията за платени данъци и осигуровки се изискват от много държавни органи по различни поводи, като например за участие в обществени поръчки, при кандидатстване за банков кредит, при издаването на разрешителни за оръжия.
Глобите, наложени на граждани от различни институции, се плащат в установените от закона срокове пред съответния държавен орган. Неплатените навреме глоби се изпращат в НАП едва след като не бъдат внесени в срок по сметката на издалия глобата, например КАТ.

Facebook коментари