Събота, 13 Август 2022 г.

Фолклорна група "Добруджа" Силистра с концерт за 30-ата година от своето създаване

23 септември 2021 г. Салон на Драматично-куклен театър Силистра. Свой юбилеен концерт за 30-ата година от създаването си проведе Фолклорна група "Добруджа", която от 1997 г. насам е част от Народно читалище "Доростол" Силистра, съобщи сайта ВЕРСИНАЖ.

Поздравления и цветя от НЧ "Доростол" чрез председателя на настоятелството Маргарита Любомирова, от Ели Тодорова - областен управител на област Силистра (отделно ваучер за награда), д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на ОбС Силистра от името на законодателния орган, както и от общинските съветници от ПП "АБВ".

Поздравления също от РЕКИЦ Читалища Силистра, представляван от ст. експерт Мария Неделчева, от НЧ "Н. Вапцаров" - град Тутракан, НЧ "Пробуда" - село Калипетрово, НЧ "Възраждане" - село Сребърна, от ДФФ "Добруджанче при АНПТ "Силистра", от Смесен хор "Седянка", от Клуб "По първи петли" и др. Специален поздрав с изпълнение на народния оркестър и на танцовия състав на АНПТ "Силистра" с главен худ. р-л Тихомир Лефтеров.

Представителите на Фолклорна група "Добруджа" са сред примерите за съхранение на фолклорната съкровищница на нас, българите, и в частност на добруджанци, на завещаното от дедите ни безценно като съдържание народно творчество. Както е известно, то е събирателно понятие за литературни и музикални произведения с неизвестен автор или с творец, чието име, за съжаление, не е останало за поколенията. Както казват учените, фолклорът обединява в единен разказвателен "пакет" религиозни и митични елементи, практичното и езотеричното от живота на живелите преди нас, и всичко това най-често е обвързано със светските традиции от всекидневието на българина християнин.

В лицето на група имаме хора, представящи песни и обреди през годините пред разнолика публика, пред жури на не един и два конкурса. Групата е създадена като клубна формация през 1991 г. от 5 жени: Рада Максимова, която е пръв ръководител на самодейките, Йорданка Бацинова, Иванка Моканова, Мария Лазарова и Митанка Пейчева. Шест години по-късно е вече формация към най-старото читалище в град Силистра, когато начело на групата е Цоньо Цонев. Най-дългогодишни участници в групата са Радка Вълчанова, Петранка Добрева, Димитричка Костова, Калинка Борисова, Ненка Драгоева и др.

Сред тях е и Мария Христова, която от 2000 г. насам е неуморим и всеотдаен организатор на групата, и чиято обществена дейност бе възнаградена преди няколко години с решение на Общински съвет Силистра с "Награда за граждански принос", а е отличавана неведнъж и със специална статуетка за представяне на автентични носии. Тя предостави на читалището в чест на празника на групата женска жътварска носия като начало за оформяне на малък етно музей. Това е 16-а носия, която алфатарката родом е дарила на различни адресати, някои от които са от Япония, Русия, Полша, Украйна и други страни - става дума за официални гости на община Силистра, към чието посрещане самодейката е станала съпричастна по този уникален начин.

Музикални ръководители на групата в миналото са били хора като акордеониста Минчо Панев, който като музикант е достигал неведнъж до медали с различна стойност, и който наскоро отново е поел самодейките за репетиционния процес и за концертните изяви. Както още колегите му Георги Недков и Пламен Калчев, който на конкурсна проява има присъдено звание "Маестро".Под тяхно ръководство самодейките имат успехи в много местни, регионални и национални фестивали, както и в народни събори. Спомен за творчески изяви са останали и от международни фестивали в съседна Румъния. Резултатът от тази извънредно голяма активност са 50 медала, 15 плакета, 10 статуетки, 5 купи, приз "Златен Орфей" и безброй грамоти и дипломи.

Солисти на групата през последните години са Руси Стефанов – носител на повече от 10 медала, Руска Боева – завоювала 7 медала и все златни, Пенка Василева - също с медали, но и с признание за обичай, Марийка Лозева, Живка Розинова, Димитричка Симова – 6 отличия. Благодарение на тях и на групата като цяло са постигнати отлични резултати, възнаградени с грамоти, дипломи, плакети и много медали.

В репертоара и в биографията на Фолклорна група "Добруджа" са многобройни образци на добруджански песни и танци. Както и на обичаи, почерпени от непресъхващия извор на българското народно творчество. Групата има над 10 телевизионни записа, в т.ч. на стари добруджански песни, осъществени през последната година - всеки от юбилярите получи диск с тези изпълнения, както и специални поздравителни адреси от читалищното настоятелство. Обичаи като "Лазаруване", "Жътва", "Гергьовден", "Бабинден" са пресъздадени в повечето случаи с народни носии, някои от които са по на сто години. Групата участва в различни местни прояви: "Празник на хляба" и "Празник на Еньовден" – Силистра, "Гозбите на Добруджа" – Сребърна, "Празник на динения маджун" – Смилец, и др.

В празничния си концерт ФГ "Добруджа" изпълни песните "Иван на Рада думаше"; "Събрали ми се събрали"; ; "Де се е чуло и видяло"; "Я излез, моме Стано"; "Иван из двори ходеше"; "Донка за вода отива"; "Добро льо, добруджанке ле"; "Гайда сред селото"; "Славей ми пее". Солистът Руси Стефанов представи песента "Събрали ми се, Дойно ле"; солистките Пенка Василева и Живка Розинова, съответно песните "Тръгнала Златка лозе да копае" и "Тантело моме"; дуетът Божанка Николова – Димитрина Симова се изяви с песента "Рада на мама думаше".

Facebook коментари