Неделя, 26 Юни 2022 г.

Тутракан ремонтира сградата на местния парламент по "Красива България"

Община Тутракан, след кандидатстване по проект "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" с предложението "Текущ ремонт на обществено обслужваща административна сграда "Общински съвет – Тутракан", ремонтира сградата на местния парламент.

Сградата е построена през 1929 г. за дюкян. През 1975 г. е основно реставрирана и адаптирана за Младежки дом и това предназначение има до 1992 г. През годините в нея се е помещавал Туристически инфоцентър, а в настоящия момент там заседава Общински съвет – Тутракан. Постройката е регистрирана като паметник на културата през 1984 г.

Обща стойност на проекта е 142 080 лв. (63 936 лв. от ПКБ и 78 144 лв. от община Тутракан), в т.ч. 133 555 лв. за СМР и 8 525лв. за ООУК.

Строителните дейности по "Красива България" са извършени на база представени от общината проект, изясняващ визията, композиционно-цветовото решение, технологичните етапи за ремонт и реконструкция на обекта, както и експлоатационната ефективност и адаптация към новите функции на сградата.

Facebook коментари