Неделя, 29 Май 2022 г.

Представител на голям инвеститор в Тутракан е част от 10-те претенденти за титлата "Мениджър на годината 2021"

Новите десет претенденти за титлата "Мениджър на годината 2021" бяха обявени току-що на провеждащата се в БТА специална пресконференция. Те стигнаха до финалната права на единственото по рода си състезание за висши мениджърски постижения след строга селекция в два тура по специално създадената за конкурса методология от Делойт България. Топ мениджърите на България за 2021 г. ръководят едни от най-големите и авторитетни компании в страната ни. Приходите за 2020 г. на управляваните от тях компании сумарно са 974,212 млн. лв., а общият брой служители под тяхно ръководство са 7295.

През октомври предстои последния етап на надпреварата, който включва оценка на личностните качества на финалистите. Екипите на "Делойт България" ще проведат интервюта с всички финалисти, с техните пряко подчинени и партньори и ще изготвят 360-градусова оценки, а финалните резултати ще бъдат валидирани от Обществен съвет, включващ авторитетни и влиятелни личности.

Златната десетка тази година пренарежда националната бизнес карта на успеха като по равно, с по двама финалисти са секторите Аутсорсинг, Производство и Финтех. По един финалист излъчват секторите Застраховане, Фармация, Финансови услуги и издателски бизнес. Нов момент в специалната методология на Делойт за селекцията на кандидатите включването на изцяло нова категория - "Публичност и прозрачност - нефинансово оценяване" във въпросника за оценка на добрите управленски практики, които са важен компонент от втория етап на конкурса наред с финансовите показатели. оценката на финансовите показатели на всяка от компаниите, чиито ръководители кандидатстват включва показатели като ръст на приходите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал, ЕBIDTA и др. За разлика от предишни издания на конкурса, този път разглежданият период е тригодишен, като се отчитат и измененията за 209-а и 2020-а година, съобщи Силвия Пенева, управляващ съдружник в Делойт България.

Последният трети етап - 360-градусови интервюта с финалистите и техни служители за оценка на личностните управленски качества, след който ще бъде излъчен окончателно и победителят в конкурса, дава 10% от общата тежест на окончателните оценки, по които става класирането за титлата. С най-висока тежест са финансовите резултати – 50% и въведените добри корпоративни практики – 40%, измерени в досегашните етапи, напомни тя. Тази година в трети етап ще бъдат обследвани по-съществено два нови и важни аспекта за успешното управление на бизнеси - степента на реакция на диктуваната от кризата необходимост от бърза дигитализация и устойчивостта към кризи.

Тази година над 44 кандидати от 17 водещи сектора на икономиката подадоха документи за конкурса. 35 от тях преминаха във втори кръг, от който бяха излъчени и 10-те финалисти.

Акцент и в тазгодишното издание на конкурса продължава да бъде надграждането му с морални критерии. Всеки претендент за големия приз е приел и подписал Етичния кодекс на конкурса.

Името на новия носител на титлата "Мениджър на годината" ще стане известно на официална церемония в началото на ноември.

Светлана Стефанова, изпълнителен директор на "ФААК България" ЕАД и е част от 10-те финалисти тази година. Завършила е специалностите "Изчислителна техника" и "Промишлен дизайн" в Русенския университет "Ангел Кънчев". От 2003 г. има придобита образователна и научна степен доктор по специалността "Автоматизация на области от нематериалната сфера". От създаването ѝ през 1996 г. ръководи дейността в България на американската група DATAPARK (основно дружество "Ди Ес Ейч" ЕООД), която продаде през 2012 г. бизнеса си на италианската група FAAC. От 2008 до 2012 г. е член на СД на американското дружество майка. Изпълнителен директор е на българското дружество "ФААК България" ЕАД на FAAC Spa от придобиването на бизнеса в страната през 2012 г. Директор на ЦКБ АД, клон Русе, от 2004 г. до момента. Член на СД на "Параходство БРП" АД. Преподавател от 1990 г. и доцент по научната специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (компютърни графични системи)". Член на ACM.

"ФААК България" води началото си от американската група Datapark, позната на световните пазари с инсталации на паркинг системи в Северна и Южна Америка, Европа и Австралия. Развойната дейност в България започва 1995 г. в Русе, а две години по-късно стартира и производствена дейност.

През 2002 г. е изграден първият завод в Тутракан. На територията на бившия завод "Терма" в Тутракан е изградена производствената база на дружеството, която постепенно прераства в голям индустриален парк. През 2012 г. Datapark става част от семейството на FAAC – световен лидер на пазара за автоматизирани системи. Една година по-късно се създава и запазената марка HUB Parking Technology, като центърът за развойна дейност в Русе става най-голямото подобно звено в бизнеса с продукти за платени паркинги на групата. В същото време заводът в Тутракан се разширява с нови производствени мощности (автомати за врати, входно-изходни устройства, бариери и много др.), като по този начин "ФААК България" задоволява потребностите на пазарите на ФААК по цял свят.

Facebook коментари