Петък, 01 Декември 2023 г.

Кметът на Силистра взе участие в Общото събрание на сдружението на общините

На 19 и 20.09.2021 г. в к.к. "Албена" се проведе XXXIV Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Програмата на събитието включва Икономически форум, дискусия по проблемите на децентрализацията и Форум за зелени политики, който е част от Конференцията за бъдещето на Европа. Д-р Юлиян Найденов, кметът на Община Силистра участва и говори на форума за отговорността на местните власти. Форумът събира кметове, председатели на общински съвети, съветници и ключови експерти от общините с представители на законодателната, изпълнителната власт, дипломати, партньори от страната и чужбина. Част от форума е церемонията по връчване на наградите на НСОРБ и изложение на фирми, чиято дейност е свързана с функциите и работата на общините.

Общото събрание прие отчета за работата на Управителния и Контролния съвети на организацията за 2020 г. Одобрена бе програмата за дейността на НСОРБ за 2021 – 2022 г. и Общото събрание възложи на изпълнителния директор да създаде необходимата организация за изпълнението на Програмата по т. 1 и да кандидатства с проекти от името на организацията за привличане на допълнителни финансови ресурси. С решение на висшия орган на НСОРБ се закрива Фонд "Общинска солидарност" и натрупаните средства по партидите на общините ще им бъдат възстановени.

Facebook коментари