Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Филиалът на Русенският университет в Силистра откри учебната година

Тържествено бе открита новата академична година в Русенския университет, който има филиали в Силистра (в две направелиня - педагогическо и инженерно), Разград и Видин. Университетският колегиум включва над 400 професори, доценти и доктори. През тази година над 1 700 нови студенти прекрачват прага на висшето училище, като 28 от тях са приети с най-висок състезателен бал.

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев приветства студентите, гостите и преподавателите от името на академичното ръководство: "Русенският университет работи изключително успешно вече 76 години и е в услуга на младите хора, бизнеса и обществото. Тази достойна възраст е доказателство за устойчивостта и създадените традиции във висшето образование".

Своите благопожелания и поздравителни адреси, по случай началото на новата академична година в Русенския университет изпратиха Президентът на Република България – г-н Румен Радев, Министерството на образованието и науката и още много други държавни, неправителствени и частни организации.

Facebook коментари