Четвъртък, 21 Октомври 2021 г.
FOODMARK

Обучение "Застъпници за природата" ще се проведе в Силистра

След кратка пауза успешните обучения "Застъпници за природата" продължават. От днес (16-ти - четвъртък) до 19-ри септември (неделя) експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще се срещнат с активни граждани, които обичат природата, в Шумен, Варна, Добрич и Силистра.

Обучението в Силистра ще се проведе на 19 септември (неделя) от 13:00 часа в хотел Дръстър.

Обученията по зелено застъпничество имат за цел да запознаят всички, които желаят да научат повече за българското законодателство в областта на опазването на околната среда, със законовите инструменти и с начините на тяхното прилагане за защита на въздуха, морето, реките, горите и почвите в региона.

Записалите се за обученията ще могат да научат от лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ какво представляват Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС); как да се използва ЗДОИ за получаване на информация; как се обжалват проекти. Акцент ще бъдат и инструменти за гражданско участие като подписка и референдум, организиране на акции и др.

Втората част ще бъде разговор за местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им.

В Силистра фокусът е върху чувствителната тема за продължаващото унищожаване на горите и на зелените площи в градовете.
Обученията "Застъпници за природата" ще бъдат проведени във всички области на България. Те се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ като част от дейностите по проект "Информирано гражданско участие в полза на природата".

Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

Повече за проекта - ТУК.

Facebook коментари