Понеделник, 06 Декември 2021 г.

Силистренската болница предлага стипендия и договор, ако учите за медицинска сестра или лаборант

Във връзка със стартиране на програма за набиране на медицински специалисти, ръководството на "МБАЛ-Силистра"АД обявява свободни места за студенти и кандидат- студенти по "Здравни грижи" - медицински сестри и лаборанти.

Лечебното заведение е акредитирано със Заповед № РД-01-87/11.02.2021г. на Министъра за здравеопазването за срок от 5 години, за провеждане на Клинично обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Медицинска сестра", "Акушерка", "Медицински лаборант".

Желаещите ще получават стипендия в размер на 300 лв. месечно –две последователни академични години, през които Стипендиантът се обучава в първи или втори курс, а студенти трети и четвърти курс ще работят на трудов договор към "МБАЛ-Силистра" АД по време на практическото си обучение.

Условие за сключване на договор е Стипендиантът да полага труд минимум 3 календарни години след успешното си дипломиране по специалността, като на всички успешно представили се ще им бъде осигурено постоянно работно място в лечебното заведение.

Задължения и отговорности:

Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в отделението; Желание за работа в екип;
Спазване на професионалната етика;
Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения;
Отлична комуникация при работата с пациентите, умение за работа под стрес;
Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент.
Необходими документи за кандидатстване: заявление, мотивационно писмо, уверение от университета, ако кандидатът е редовен студент в акредитирано висше училище.

Необходимите документи се подават в отдел "Личен състав" в "МБАЛ - Силистра" АД

Лице за контакт:

Телефон за контакт: 0895430929 - гл.мед.сестра М.Маринова

Facebook коментари