Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

35 учени от 10 държави ще дискутират в Силистра по темата за "дълбоката провинция"

От 10 до 12 септември 2021 г. в Силистра ще се проведе международната научна конференция Shifting Powers: political, urban and demographic changes in Late Antique Balkans ("Политически, градски и демографски промени в балканските провинции през Късната античност").

Конференцията е организирана от Лабораторията за изследване на Късаната античност на Балканите на Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките, Регионален исторически музей – Силистра и Община Силистра и е финансирана по проект на Фонд "Научни изследвания".

В международния форум ще вземат участие 35 учени от 10 държави – историци, археолози, изкуствоведи, класически филолози. Конференцията ще се проведе хибридно, позволявайки на всички, които нямат възможност да присъстват лично, да бъдат пълноценни участници в научния форум.

Можете да се присъедините през посочената връзка без предварителна регистрация: ТУК.

LABedia е интердисциплинарен проект на Института за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при Българската академия на науките и е финансиран от Фонд "Научни изследвания", договор № КП3-6-Н30/6, 13.12.2018. Проектът има за основа задача създаване на международна научна мрежа за изследване на Късната античност на Балканите, с краен продукт on-line енциклопедия със свободен достъп.

Facebook коментари