Сряда, 25 Май 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 септември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, начален етап на основното образование Ⅰ-Ⅳ клас, висше образование, специалност " Начална педагогика"
5 военнослужещ, войник, средно образование
1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование, Педагогика на обучението по спортна подготовка
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, " Начална училищна педагогика"
1 резач, греди и пръти, основно образование
2 общи работници , строителство на сгради, средно образование
1 учител, начален етап на основното образование Ⅰ-Ⅳ клас,висше образование, специалност " Начална училищна педагогика"
1 работник, кухня, средно образование
2 санитари, средно образование
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден в VⅠⅠ- клас
1 портиер, средно образование
1 носач-товарач, стоки, средно образование
1 психолог, висше образование, специалност "Психология"
2 ресурсни, учители, висше образование, специалност "Специална педагогика"
1 социален работник, висше образование
1 оператор изделия от бетон, средно образование
2 сервитьори, средно образование
1 логопед, висше образование, специалност "Логопедия"
1 продавач-консултант, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература , География и Икономика
1 санитар, основно/ средно образование
1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност
1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност
1 производител, млечни продукти, средно образование
2 бояджии, промишлени изделия , средно образование
2 шмиргелисти, средно образование
6 заварчика, средно образование
2 шлосери-монтьори, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 началник, цех, средно образование
10 шивачи, средно образование
4 шлосери, средно образование
1 агроном, висше образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 шофьор, лекотоварен автомобил - средно образование, кат. "В"
1 продавач-консултант – средно образование

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование
1 монтажник, средно образование
1 пакетировач, средно образование
1 лепач, средно образование
1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование
1 машинен оператор кроене, средно образование
5 продавач – консултанти, средно образование
2 работник, кухня, средно образование
1 барман, средно образование
1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование
6 общи работници, умения за работа в екип
1 заварчик, основно образование
5 работник, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

Други СРМ обявени в ДБТ

1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление
1 шофьор, лекотоварен автомобил кат."В"
1 продавач – консултант, средно образование
2 общи работници, без изисквания за образование
1 консултант/промотьор/,продажби, средно образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
4 общи работници, без образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

9 работници поддръжка

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие
на човешките ресурси"

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование
1 готвач, 1 година професионален опит

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/


2 машинен оператор, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование;
1 барман, средно образование;
3 работник, сглобяване на пластмасови изделия – средно образование;
4 работник, сортировач, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;
2 оператор, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";
6 лекар ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари