Вторник, 28 Юни 2022 г.

Детска градина в Силистра ще реализира проект по програмата ЕРАЗЪМ+

Детска градина "Радост", гр. Силистра спечели финансиране по проект "Приобщаващо образование чрез дигитализация и иновативно преподаване" по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", съобщават от община Силистра.

Проектът е на стойност 11 205 евро и е с продължителност 12 месеца.

В проекта се предвиждат обучение и квалификация на педагогическите специалисти, адаптиране и дигитализация на учебното съдържание и участието на членове на екипа на детската градина в три обучителни курса в държавите на партньорските организации Испания, Португалия и Хърватия.

Facebook коментари