Вторник, 06 Декември 2022 г.

Най-малко пари взимат безработните жени в Силистра

Средният размер на обезщетението за безработица общо за страната през 2020 г. е 508,26 лв. и е с 2,9% по-висок спрямо предходната година.

На едва 7485 българи са отпуснали между 65 лв. и 74,29 лв. на ден. Всеки четвърти е над 55 години.

Мъжете в София получават най-голямо обезщетение за безработица, а жените в Силистра - най-ниско. Това показва анализ на Националния осигурителен институт на база данните на Държавното обществено осигуряване за миналата година.

Традиционно най-високи обезщетения взимат хората в София, а причината е, че в столицата заплатите са най-високи. Мъжете в столицата са получавали средно по 722,48 лв., а жените 618,62 лв. За разлика от тях мъжете в област Видин са взимали средно по 454,65 лв., а жените в област Силистра - едва 379,70 лв.

Средно на месец хората, останали без работа в София, са получавали по 662,10 лв., а най-малко пари от бюрата по труда са взимали безработните в област Хасково - 412,32 лв. Най-много са регистрираните безработни с размер на паричното обезщетение от 15 до 25 лв. дневно. Те са 46 169 души, или 44,4% от всички регистрирани с право на обезщетение.

Времето, през което получавате пари за безработица, зависи от това колко години стаж имате.

Анализът на данните показва още увеличение на безработните с право на обезщетение за безработица във всички възрастови групи спрямо 2019 г. Най-много са хората над 55 години - 23 795 или всеки четвърти в бюрата по труда. Следващите по големина са групите на хората от 45 до 49 г. - 14 988 души или 14,4% и тези от 40 до 44 г. - 14 834 бр., или 14,3%.

Едва 7485 души са получавали между 65 лева и 74,29 лева - колкото е максималното обезщетение на ден през миналата година. Около 2200 души са взимали от 55 до 65 лева на ден, а над 46 000 човека са се издържали с между 15 и 25 лева на ден.

През 2020 г. минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 1 януари до 30 септември е 9 лв., а от 1 октомври до 31 декември 2020 г. - 12,00 лв. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г. е 74,30 лв. Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Facebook коментари