Неделя, 05 Декември 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 август 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 психолог, висше образование, специалност "Психология"
2 ресурсни учители, висше образование, специалност "Специална педагогика"
1 оркестрант, средно музикално образование
1 диригент, средно музикално образование
1 социален работник, висше образование
2 сервитьори, средно образование
2 учители, детска градина, висше образование, специалност, "Предучилищна педагогика"
1 логопед, висше образование, специалност "Логопедия"
1 кантарджия, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 машинен оператор, обработка на метални изделия, средно образование
1 психолог, училищен, висше образование
1 логопед – 0,5 щат, висше образование, специалност "Логопедия"
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр./ Български език и чужд език- английски, История, География, Педагогика на обучението по математика, Химия, Физика/
1 учител, теоретично обучение, висше образование/ Транспортна техника и технологии/
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература и френски език/
3 ресурсни учители, висше образование/ Специална педагогика/
1 санитар, основно/ средно образование
1 пласьори, стоки, средно образование
2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр./ бакалавър/ магистър/- спец. " Начален учител"
1 шофьор, куриер, средно образование, кат. В, компютърна грамотност
1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност
1 продавач-консултант, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Комуникационна и компютърна техника/
1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика на туризма, Мениджмънт на туризма/
1 главен счетоводители, висше икон. Образование / Счетоводство и контрол/
1 производител, млечни продукти, средно образование
1 оператор в командна зала, средно образование, компютърни умения
2 бояджии, промишлени изделия , средно образование
2 шмиргелисти, средно образование
6 заварчика, средно образование
2 шлосери-монтьори, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 началник, цех, средно образование
2 склададжии, средно образование, свидетелство за мотокар и електрокар
8 шивачи, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 администратор, хотел, средно образование
1 логопед, висше образование, специалност "Логопедия"
1 фрезист, средно образование
1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование
1 заварчик, средно образование
5 шлосери, средно образование
2 шивачи, средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
1 агроном, висше образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направления:

- За обучение по време на работа

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. "В"
1 продавач-консултант, средно образование

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси'':

1 организатор пътувания, средно образование
1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование
1 монтажник, средно образование
1 пакетировач, средно образование
1 лепач, средно образование
1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование
1 машинен оператор кроене, средно образование
2 резачи, метал
2 машинни оператори, металообработващи машини
6 продавач – консултанти, средно образование
2 работник, кухня, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 барман, средно образование
1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование
7 общи работници, умения за работа в екип
1 заварчик, основно образование
5 работника, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 водач на мотокар, средно образование, свидетелство за управление
1 шофьор, лекотоварен автомобил кат."В"
1 продавач – консултант, средно образование
2 общи работници, без изисквания за образование
1 консултант/промотьор/, продажби, средно образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
1 учител ДГ, висше образование, специалност "Предучилищна педагогика"
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
4 общи работници, без образование
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направления:

- За обучение по време на работа

10 работници поддръжка

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие
на човешките ресурси"

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование
1 готвач, 1 година професионален опит

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование
1 барман, средно образование
3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование
4 машинни оператори, шиене – предишен проф. опит
2 оператори, производствена линия – основно образование, двусменен режим на работа
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра"
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари