Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Служебното правителство отпусна над 2 милиона лева за спешни ремонти на силистренски училища

Правителството одобри в края на миналия месец допълнителни разходи от 32 514 932 лв. за спешни ремонти и оборудване на училища.

24 114 932 лв. от тях са за подобряване на материалната база в 117 държавни и общински училища. 8 400 000 лева са за закупуване на 10 000 преносими компютри, основно за училища, в които се обучават ученици от уязвими групи.

Голяма част от дейностите, които се финансират, са за ремонти на покриви, други са за енергоспестяващи мерки и вътрешни ремонти на сградите. Належащи са и заявките за създаване на добри санитарно-хигиенни условия.

Над 2 милиона лева отпусна служебното правителство за спешни ремонти и оборудване на училища в Силистренска област. Най-много – над 1,3 милиона получава СУ "Васил Левски" в град Главиница за осигуряване на енергоспестяващи мерки на учебното заведение. Спортното училище "Дръстър" в Силистра получава над 240 000 за ремонт на учебния корпус, а СУ "Христо Ботев" в Алфатар разполага с над 118 000, за да поправи корпуса на столовата.

Две училища в Тутраканско – СУ "Йордан Йовков" в града и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в село Нова Черна получиха общо над 430 000 за ремонти на покривите си и топлоизолации.

Целта на инвестициите в материалната база на образователните институции с малък брой ученици е да намалят дисбаланса между малките и големи училища. Те са предпоставка за запазване на училищната мрежа в малките населени места и общини.

Министерството на образованието и науката ще извършва мониторинг и контрол на процеса на изпълнение и приключване на ремонтните дейности.

Facebook коментари