Събота, 20 Юли 2024 г.

40 ученика се явяват на втори задължителен зрелостен изпит в Силистренско, под зоркия поглед на 25 квестора

Днес, 27. 08. 2021 г., се провежда втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебен предмет по избор, сесия август - септември, съобщават от РУО – Силистра:

Заявили желание – 49
Допуснати – 46
Явили се - 40
Неявили се – 6 = 13 % от допуснатите

Изпитът е в 3 части по някои предмети и в 2 части по други.
Продължителността е 4 часа.
Зрелостниците се явяват в 3 училища, групирани според учебните предмети (ПГООТ – Дулово, ПГПТ – Силистра и СУ "Йордан Йовков" Тутракан).

Предпочитанията по учебни предмети са (процентите са на етапа на заявяването):

- География и икономика – 53 %
- Биология и здравно образование – 39 %
- Английски език и Философски цикъл – по 4 %
Изпитът започна навреме и без произшествия. Провежда се в 8 зали и при спазване на противоепидемичните мерки. Участват 25 педагогически специалисти като квестори.

Няма явяващи се на изпит карантинирани лица.

Няма отстранени зрелостници и анулирани изпитни работи от предишния изпит по Български език и литература.

Facebook коментари