Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Млади червенокръстци обучаваха връстници на първа долекарска помощ в Силистра

Вчера, част от младежите - доброволци от Клуб по превенция на зависимостите участваха в обучение на тема "Първа долекарска помощ".

Обучаваха ги техни връстници - доброволци в Български младежки червен кръст.

С нови знания, надграждане на умения и бъдещи планове за съвместна работа и обмяна на опит приключи срещата им.

Facebook коментари