Сряда, 28 Февруари 2024 г.

30 съветника в Силистра гласуваха 30 млн. лева бюджет

Бюджетът на Силистра беше приет днес с 30 гласа от 30 присъстващи в заседателната зала. Трима общински съветника отсъстваха от заседанието. Бюджета бе приет без дискусии, като само направените промени в него бяха обобщени от Жеко Коев и предложени за гласуване. Приходната част по бюджета на Община Силистра за 2011 г. е в размер на 30 380 066 лв. Което е увеличение с почти 5 мил. лева в сравнение с миналата година. За капиталови разходи са предвидени 2 342 300 лв., в т.ч. за инвестиции в общ размер - 150 100 лв., разпределена в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности – 96 100лв. и за държавни дейности – 54 000лв. Прогнозата за данъчните приходи за 2011г. е в размер на 3 172 000лв, а неданъчните приходи са в размер на – 6 660 732 лв.Общината ще дофинансира държавните дейности от местни приходи със сумата от 490 763 лв.Издръжката на общинската администрация в гр. Силистра и в 18 населени места е в размер на 961 837 лв. В тази дейност са включени 30 000 лв. за социални помощи.

Facebook коментари