Четвъртък, 21 Октомври 2021 г.
FOODMARK

Обявиха график за обучение на преброителите в Силистренско

Тази седмица в област Силистра, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021. Обученията са еднодневни и се организират от общинските преброителни комисии и отдел "Статистически изследвания - Силистра.

Срещите с преброителите ще се проведат във всички общини в областта в периода 24 август - 3 септември в специално наети за целта зали, които са с достатъчно голям капацитет, за да отговарят на изискванията за предотвратяване на разпространението на КОВИД 19.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

В деня на обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа - първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври - с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

Актуална информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 е налична ТУК.

График за обучения на контрольори и преброители за област Силистра:

За община Тутракан - 24.08.2021 г.

За община Кайнарджа - 26.08.2021 г.

За община Алфатар - 27.08.2021 г.

За община Главиница - 30.08.2021 г.

За община Дулово - 31.08.2021 г.

За община Ситово – 1.09.2021 г.

За Силистра-град - 02.09.2021 г. – Обучението ще се проведе от 9,30 ч. сутринта в салона на Община Силистра

За Силистра–села – 03.09.2021 г. - Обучението ще се проведе от 9,30 ч. сутринта в салона на Община Силистра

Facebook коментари