Неделя, 25 Февруари 2024 г.

На 37 % са обезпечени средствата на детските градини в община Силистра от местния бюджет през 2011 година

640 000 лева залага община Силистра в бюджета на община Силистра за издръжка на ЦДГ и ОДЗ. Това са 37 % от необходимите средства за издръжка на детските градини в община Силистра. В същото време неразплатените разходи в дейността са в размер на близо 700 000 лева, като 540 625 лева от които са вече просрочени. Какво показва анализа на просрочените разходи – основният дял заемат ел.енергия, топлоенергия, горива и вода - 415 729 лева, 8829 лева за външни услуги и 116 067 лева останали разходи за издръжка. Което на практика означава, че общинският бюджет за детските градини не е даже на нула, а на практика отрицателен, защото заложените средства няма да стигнат да се разплатят даже просрочените задължения за миналата година.

Facebook коментари