Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Правителството одобри безплатните специалности, които ще се учат в силистренския филиал на русенския университет

Безплатно ще се обучават студенти от 8 професионални направления, включително във Филиал Силистра на Русенскя университет, и 18 защитени специалности.

Това стана възможно, след като правителството одобри списък на професионални направления и защитени специалности, които се освобождават от такси за обучение. Тези направления и специалности са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на пазара на труда.

Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021-2022 г., в специалности от професионалните направления "Педагогика на обучението по...", "Религия и теология", "Математика", "Физически науки", "Химически науки", "Химични технологии", "Енергетика", "Материали и материалознание". Без такси ще се обучават студентите в специалности "Арменистика и кавказология", "Африканистика, "Индология", "Иранистика", "Класическа филология", "Новогръцка филология", "Румънска филология", "Унгарска филология", "Хебраистика".

В списъка попадат също "Ядрена техника и ядрена енергетика", "Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промиЩленост", "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост", "Топло- и ядрена енергетика". Безплатно ще е обучението и за студентите, приети в "Ядрена енергетика", "Корабостроене и морска техника", "Хидростроителство", "Металургия", "Технология на дървесината и мебелите".

Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища. За покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от учебната 2021-2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. лева.

Те ще са за сметка на разчетени разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища.

Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за икономиката и обществения живот.

Facebook коментари