Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Вижте най-актуалното автобусно разписание на община Силистра

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

➢ Автобусна линия № 1 – сп. "Автогара Силистра" – кв. "Триъгълника – изпълнява се по утвърдено разписание през делнични дни: - от сп. "Автогара Силистра" – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 - от сп. кв. "Триъгълника" – 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15

➢ Автобусна линия № 2 – Силистра – Айдемир, кв. "Татарица" – изпълнява се по утвърдено разписание през делнични дни: - от кв. "Татарица" – 05.30 06.00 06.24 07.00 07.24 08.00 08.24 09.00 09.24 10.00 11.00 11.24 12.00 12.24 13.00 13.24 14.15 15.45 16.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.45 20.15 - от гр. Силистра – 05.55 06.25 06.49 07.25 07.49 08.25 08.49 09.25 09.49 10.25 11.25 11.49 12.25 12.49 13.25 14.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10

➢ Автобусна линия № 2А – Силистра – Айдемир, кв. "Татарица" – считано от 20.11.2020 г., разписание, ежедневно: - от гр. Силистра – 06.37 07.01 07.13 07.37 08.13 08.37 09.01 09.13 09.37 10.01 10.13 11.01 11.13 11.37 12.13 12.37 13.01 13.13 14.55 15.25 15.55 16.55 17.25 17.55 18.25 19.25 19.55 20.25 20.55 - от кв. "Татарица" – 07.12 07.36 07.48 08.12 08.48 09.12 09.36 09.48 10.12 10.36 10.48 11.12 11.36 11.48 12.12 12.48 13.12 13.36 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.00 20.30

➢ Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – изпълнява се по утвърдено разписание: През делнични дни: - от гр. Силистра – 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20 - от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 - от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

➢ Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) – линията се изпълнява през делнични дни: - от гр. Силистра – 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30 - от с. Калипетрово (центъра) – 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00

➢ Автобусна линия № 6 – Центъра – Гробищен парк – считано от 01.05.2021 г., линията се изпълнява по утвърдено лятно разписание, ежедневно: - от сп. "Центъра" – 07.05 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05 18.05 - от Гробищен парк – 07.35 09.15 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15

➢ Автобусна линия № 20 – Силистра – Иширково – считано от 19.06.2021 г., линията се изпълнява: Ежедневно: - от гр. Силистра – 07.20 17.20 - от с. Иширково (центъра) – 08.10 18.10 През делнични дни: - от гр. Силистра – 13.50 - от с. Иширково (центъра) – 15.00 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра – 11.10 - от с. Иширково (центъра) – 12.15

➢ Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен – считано от 01.05.2021 г., линията се изпълнява: През делнични дни: - от гр. Силистра – 07.20 13.20 18.00 - от с. Ветрен (център) – 08.20 14.20 18.50 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра – 07.20 15.20 - от с. Ветрен (център) – 08.20 16.20

➢ Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка – считано от 14.04.2021 г., линията се изпълнява: През делнични дни: - от гр. Силистра – 06.30 13.30 17.30 - от с. Българка – 07.00 14.15 18.30 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра – 09.30 17.30 - от с. Българка – 10.15 18.30

➢ Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук – считано от 01.08.2021 г., линията ще се изпълнява: През делнични дни: - от гр. Силистра – 06.00 17.50 - от с. Бабук (център) – 07.10 19.15 - от с. Казимир (център) – 06.45 18.45 - от с. Ценович (център) – 06.57 19.05 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра – 07.40 17.50 - от с. Бабук (център) – 08.40 19.15 - от с. Казимир (център) – 08.25 18.45 - от с. Ценович (център) – 08.30 19.05

➢ Автобусна линия № 33 – Силистра – Поп Кралево – не се изпълнява. От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

➢ Автобусна линия Силистра – Добротица, с часове на тръгване – 07.00 ч. – 07.55 ч. – считано от 24.07.2021 г., линията се изпълнява от понеделник до петък.

➢ Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 11.30 ч. – 12.30 ч. – считано от 24.07.2021 г., линията се изпълнява от понеделник до петък.

➢ Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 16.30 ч. – 17.30 ч. - считано от 24.07.2021 г., линията се изпълнява от понеделник до петък.

➢ Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч. – линията се изпълнява по утвърдено разписание – в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.

➢ Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 16.00 ч. – 12.30 ч. – считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.

➢ Автобусна линия Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч. – линията се изпълнява през делнични дни. От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч. – считано от 15.05.2021 г., линията се изпълнява по утвърдено разписание, ежедневно.

➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 18.00 ч. – 14.00 ч. – линията се изпълнява по утвърдено разписание, ежедневно.

➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 20.00 ч. – 17.30 ч. – считано от 08.05.2021 г., линията се изпълнява от понеделник до петък и в неделя.

➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 12.30 ч. – 16.30 ч. – считано от 12.05.2021 г., линията не се изпълнява.

➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 06.00 ч.; 15.00 ч. – 11.00 ч.; 17.00 ч. – 12.30 ч. – не се изпълнява.

➢ Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч. – считано от 04.01.2021 г., линията се изпълнява през делнични дни.

➢ Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 13.30 ч. – 08.00 ч. – считано от 10.08.2021 г., линията се изпълнява по утвърдено разписание, ежедневно.

➢ Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16.15 ч. – 09.30 ч. – считано от 09.08.2021 г., линията временно няма да се изпълнява.

➢ Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 17.00 ч. – 13.30 ч. – считано от 10.11.2020 г., линията не се изпълнява.

➢ Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06.45 ч. – 14.00 ч. - считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.

➢ Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 16.00 ч. – линията се изпълнява през делнични дни.

Facebook коментари