Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Областният кризисен щаб за борба с коронавируса с препоръки към общинските кметове в Силистренско

Заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса бе проведено на 10 август 2021 г. в Областна администрация Силистра по покана на г-жа Ели Тодорова – областен управител. Участваха представители на близо 20 институции – държавни и общински. Г-жа Тодорова откри заседанието като председател на Щаба, свикано във връзка с писма от 9 и 10.08.2021 г. от директора на РЗИ Силистра, по повод обща заповед на МЗ, MBP и МЗХГ от 6.08.2021 г. и на база на писмо на министъра на здравеопазването от 9.08.2021 г.

Заседанието премина при дневен ред със следното съдържание: контрол по изпълнение на решенията на ОКЩ, приети на заседанието от 29.07.2021 г.; доклад на директора на РЗИ с актуална справка за заболеваемост на населението от област Силистра и представяне на проект с предложения за противоепидемични мерки (ПEM); дискусия и предложения за нови ПEM от членовете на щаба; разглеждане на обща заповед на МЗ, MBP и МЗХГ от 06.08.2021 г.; обсъждане на писмо от 9.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

След направената дискусия и обсъждане на предложенията, Щабът взе следните решения: да се проведат заседания на общинските кризисни щабове за обсъждане на критичните обекти, места и дейности; кметовете на общини да възложат на определени служители от кметската администрация контролни функции за извършване на проверки по спазване на дистанция, капацитет на заетост, маски, дезинфектанти и др. в обекти и места с обществен достъп; да се осъществява системен контрол на ПEM във всички рискови обекти, съгласно функционалната компетентност на съответната териториална структура с контролни функции и на общините, в изпълнение на мерките.

Конкретно общините да имат предвид културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, кина, читалищна дейност на творческите колективи за музикално и танцово изкуство), събори и празници на населените места с етнографски и фолклорен характер, сезонни басейни с концертни програми, спортни събития, пазари и базари с постоянен и пътуващ характер, пощенски клонове и банки при раздаване на пенсии и др.

Предвидена е седмична и месечна отчетност по контрола на мерките и плана. Обърнато е внимание на ваксинирането на служителите, заети в съответните териториална структури и кметски администрации, особено на местата, свързани с предоставяне на услуги - социални, транспортни и други. Предвидено е също съдействие на общините за организиране на пунктове за ваксиниране на населението от мобилни екипи на места с потенциал за наличие на повече хора по предложения от всяка община, съобразно особеностите на района и спецификите на населението.

Facebook коментари