Сряда, 28 Септември 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 9 август 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, теоретично обучение, висше образование/ Транспортна техника и технологии
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература и френски език
2 ресурсни учители, висше образование/ Специална педагогика
1 сервитьор, средно образование
1 санитар, основно/ средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Математика и информатика
1 пласьори, стоки, средно образование
2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше бакалавър/ магистър " начален учител"
1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност
1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност
1 продавач-консултант, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Комуникационна и компютърна техника
1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика на туризма, Мениджмънт на туризма
2 главни счетоводители, висше/ Икономическо образование
1 обслужващ, магазин, средно образование
1 производител, млечни продукти, средно образование
1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, кат. "СЕ","
1 оператор в командна зала, средно образование, компютърни умения
1 учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната
просвета, висше образование, Химия и Биология
2 бояджии, промишлени изделия , средно образование
2 шмиргелисти, средно образование
6 заварчика, средно образование
2 шлосери-монтьори, средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 началник, цех, средно образование
2 склададжии, средно образование, свидетелство за мотокар и електрокар
8 шивачи, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет – истории и цивилизации, висше образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 администратор, хотел, средно образование
1 склададжия, средно образование
1 логопед, висше образование, специалност "Логопедия"
1 чистач/ хигиенист, основно/ средно образование
1 общ работник, основно/ средно образование
1 фрезист, средно образование
1 камериер/камериерка, хотел, средно образование
1 майстор на тестени изделия, средно образование
1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование
1 заварчик, средно образование
6 шлосери, средно образование
2 шивачи, средно образование
1 опаковач,средно образование
1 шмиргелист, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 счетоводител, висше образование/ Икономика
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ","DЕ"
1 агроном, висше образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 шофьор, лекотоварен автомобил - средно образование, кат. "В"
1 рецепционист в хотел, средно образование, владеене на чужд език


Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

2 резачи, метал
1куриер, кат. В
1 работник, кухня, средно образование
1 технически сътрудник, умения за работа в екип
3 продавач – консултанти, средно образование
1 чистач/ хигиенисти
1 барман, средно образование
4 сервитьори, средно образование, комуникативност
2 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
7 общи работници, умения за работа в екип


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 пакетировачи, средно образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
1 учител ДГ, висше образование, специалност "Предучилищна педагогика"
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
4 общи работници, без образование
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направления:

- За обучение по време на работа

2 работници поддръжка

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие
на човешките ресурси"

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование
1 готвач, 1 година професионален опит
1 готвач в пицария, основно образование, 1 година професионален опит

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 барман, средно образование;
3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование;
5 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;
2 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане;
4 машинни оператори, шиене – предишен проф. опит;
2 оператори, производствена линия – основно образование, двусменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .


*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари