Сряда, 25 Май 2022 г.

Силистренският производител "Фазерлес" с близо 9 пъти ръст на печалбата

Силистренският производител на плочи от дървесни влакна "Фазерлес" АД се радва на силно първо полугодие, пише в бизнес сайта investor.bg.

Печалбата е нараснала цели 8,8 пъти ръст до 660 хил. лв. за полугодието на 2021 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез "Българска фондова борса" АД. За същия период на миналата година печалбата възлезе на 75 хил. лв.

Със сериозен принос за сегашния добър резултат е субсидия от страна на правителството в размер на 150 хил. лв.

Приходите от продажби на базираното в Силистра предприятие се увеличават с 15% на годишна база до 7,86 млн. лв. за януари-юни 2021 г. Те все още не са достигнали предкризисното си ниво, след като възлязоха на 8,02 млн. лв. през първото полугодие на 2019 г.

Разходите за персонала се увеличават до 2,02 млн. лв. за първото полугодие на 2021 г., спрямо 1,81 млн. лв. за първото полугодие на 2020 г. и също толкова за януари-юни 2019 г. Разходите за материали са нагоре до 4,3 млн. лв. за периода от 2021 г., 4,01 млн. лв. за 2020 г. и 3,6 млн. лв. за 2019 г.

"Фазерлес" АД изнася над 86% от продукцията си. Повишението на продажбите през първата половина на 2021 г. се дължи на частично подобрение на ситуацията след световната пандемия и на диверсификация на пазарите на дружеството, пише в междинния доклад за дейността.

За компанията в момента работят 207 служители. Основният акционер е "Фазеринвест" АД с дял от 58,59%.

Акциите на "Фазерлес" АД поскъпват с 18,8% за последните 12 месеца до 20,2 лв. за акция и 10,4 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 1 лв. за ценна книга.

Facebook коментари