Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

ОИЦ-Силистра посети двете местни инициативни групи в областта

Работни срещи проведе екипът на Областен информационен център – Силистра с експертите от двете Местни инициативни групи, които функционират на територията на област Силистра – МИГ "Тутракан – Сливо поле" и МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа".

По време на разговорите бе проследен напредъкът по изпълнението на Стратегиите за местно развитие с акцент върху сключените договори и предизвикателствата пред бенефициентите. МИГ "Тутракан – Сливо поле" е обявила 14 процедури по 3 програми:

Програма за развитие на селските райони, Иновации и конкурентоспособност и Околна среда. От постъпилите 43 проектни предложения, са одобрени 28, като до момента има сключени 8 договора на 8 бенефициенти. Общата стойност на финансираните проекти е 1 943 133,28 лв., от които 1 799 946,40 лв. е безвъзмездната финансова помощ (БФП). МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" има 13 обявени процедури по Програма за развитие на селските райони, Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за интелигентен растеж.

От получените 43 проекта, са одобрени 32, а 12 бенефициенти са сключили 19 договора на обща стойност 1 957 550,75 лв. Безвъзмездната част възлиза на 1 791 161,85 лв.

Екипът на ОИЦ-Силистра е в процес на подготовка за поредно издание на Сборник с добри практики от изпълнени проекти в област Силистра, което трябва да излезе от печат до края на годината. В него ще бъде включена информация и за успешни проекти, изпълнявани в териториалните граници на Местните инициативни групи.

Facebook коментари