Сряда, 01 Декември 2021 г.

Излезе третото класиране за приема в VІІІ клас в област Силистра

Днес, 29. 07. 2021 г., РУО – Силистра обявява ТРЕТОТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС.

В това класиране учениците участват с нови заявления за наличните към този момент свободни места. Заявления подадоха 18 ученици.

15 ученици са приети и на 30. 07. следва да се запишат в училищата.

Остават неприети 3- ма ученици.

Поради малък брой записани ученици ще бъде закрита третата паралелка в Професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в гр. Дулово със специалност "Монтьор на селскостопанска техника". Записаните до момента 8 ученици ще бъдат пренасочени към свободни места в същото училище или към свободни места в други професионални гимназии.

Така общият брой паралелки за областта остава 32 със 716 ученици до момента.

В 11 паралелки вече няма свободни места и са пълни на максимума.

Това е последното централизирано класиране от РУО. След 2 август останалите свободни места могат да се заемат като се кандидатства направо в училището, от което се интересува ученикът. Това могат да направят и учениците с поправителни изпити след успешното им полагане. По данни на училищата 23 ученици имат поправителни изпити.

Facebook коментари