Понеделник, 15 Април 2024 г.

Регистрираната безработица през юни в Силистренско намалява за пореден път

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Силистра през юни е 8,9%. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление с 0.6% в стойността на показателя. На годишна база се отчита също намаление с 4.3 пр. пункта- от 13.2% през юни 2020 г. до 8,9% през юни 2021. Равнището на регистрираната безработица в страната през юни 2021г. е 5,2%.

В края на юни регистрираните безработни в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са били 4042, което е със 296 лица по-малко от май. На годишна база се наблюдава намаление с 1950 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 31,6% /493/, следвана от Ситово – 19,3% /290/, Главиница – 22,2% /740/, Алфатар – 20,2% /200/, Дулово – 10,6% /1027/, Тутракан – 6,7% /352/ и Силистра –4,0% /940/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от силистренска област през месеца са се регистрирали нови 421 безработни лица, със 7 лица повече от броя на новорегистрираните през май 2021 г.

Освен тях, други 77 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалия месец, показва, че от общия брой новорегистрирани най-голям е делът на работилите в преработваща промишленост – 13,5%, търговия – 11,9%, държавно управление – 10%, строителство-5,5%, хотелиерство – 4,8%, селско стопанство – 4,5%, транспорт – 3,3% и др.

През м.юни броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 593 сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

Facebook коментари