Сряда, 08 Декември 2021 г.

Вижте най-актуалното автобусно разписание на община Силистра след последните промени

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

Автобусна линия № 1 - сп. "Автогара Силистра" - кв. "Триъгълника - изпълнява се по утвърдено разписание през делнични дни:
- от сп. "Автогара Силистра" - 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

- от сп. кв. "Триъгълника" - 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15

Автобусна линия № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" - изпълнява се по утвърдено разписание през делнични дни:
- от кв. "Татарица" - 05.30 06.00 06.24 07.00 07.24 08.00 08.24 09.00 09.24 10.00 11.00 11.24 12.00 12.24 13.00 13.24 14.15 15.45 16.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.45 20.15

- от гр. Силистра - 05.55 06.25 06.49 07.25 07.49 08.25 08.49 09.25 09.49 10.25 11.25 11.49 12.25 12.49 13.25 14.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10

Автобусна линия № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" - считано от 20.11.2020 г., разписание, ежедневно:
- от гр. Силистра - 06.37 07.01 07.13 07.37 08.13 08.37 09.01 09.13 09.37 10.01 10.13 11.01 11.13 11.37 12.13 12.37 13.01 13.13 14.55 15.25 15.55 16.55 17.25 17.55 18.25 19.25 19.55 20.25 20.55

- от кв. "Татарица" - 07.12 07.36 07.48 08.12 08.48 09.12 09.36 09.48 10.12 10.36 10.48 11.12 11.36 11.48 12.12 12.48 13.12 13.36 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.00 20.30

Автобусна линия № 5 - Силистра - Калипетрово (ж. п. гара) - изпълнява се по утвърдено разписание:
През делнични дни:

- от гр. Силистра - 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20

- от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

- от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

Автобусна линия № 5А - Силистра - Калипетрово (центъра) - линията се изпълнява през делнични дни:
- от гр. Силистра - 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30

- от с. Калипетрово (центъра) - 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00


Автобусна линия № 6 - Центъра - Гробищен парк - считано от 01.05.2021 г.,линията се изпълнява по утвърдено лятно разписание, ежедневно:
- от сп. "Центъра" - 07.05 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05 18.05

- от Гробищен парк - 07.35 09.15 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15

Автобусна линия № 20 - Силистра - Иширково - считано от 19.06.2021 г., линията се изпълнява:
Ежедневно:

- от гр. Силистра - 07.20 17.20

- от с. Иширково (центъра) - 08.10 18.10

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 13.50

- от с. Иширково (центъра) - 15.00

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 11.10

- от с. Иширково (центъра) - 12.15

Автобусна линия № 22 - Силистра - Ветрен - считано от 01.05.2021 г.,линията се изпълнява:

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 07.20 13.20 18.00

- от с. Ветрен (център) - 08.20 14.20 18.50

През празнични и почивни дни:


- от гр. Силистра - 07.20 15.20

- от с. Ветрен (център) - 08.20 16.20

Автобусна линия № 23 - Силистра - Българка - считано от 14.04.2021 г.,линията се изпълнява:

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 06.30 13.30 17.30

- от с. Българка - 07.00 14.15 18.30

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 09.30 17.30

- от с. Българка - 10.15 18.30

Автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук - считано от 24.07.2021 г., линията ще се изпълнява:
През делнични дни:

- от гр. Силистра - 06.00 17.50

- от с. Бабук (център) - 07.10 19.15

- от с. Казимир (център) - 06.45 18.45

- от с. Ценович (център) - 06.57 19.05

В събота:

- от гр. Силистра - 07.40 17.50

- от с. Бабук (център) - 08.40 19.15

- от с. Казимир (център) - 08.25 18.45

- от с. Ценович (център) - 08.30 19.05

Автобусна линия № 33 - Силистра - Поп Кралево - не се изпълнява.
От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

Автобусна линия Силистра - Добротица, с часове на тръгване - 07.00 ч. - 07.55 ч. - считано от 24.07.2021 г., линията ще се изпълнява от понеделник до петък.
Автобусна линия Силистра - Любен, с часове на тръгване - 11.30 ч. - 12.30 ч. - считано от 24.07.2021 г., линията ще се изпълнява от понеделник до петък.
Автобусна линия Силистра - Любен, с часове на тръгване - 16.30 ч. - 17.30 ч. - считано от 24.07.2021 г., линията ще се изпълнява от понеделник до петък.
Автобусна линия Силистра - Боил, с часове на тръгване - 11.00 ч. - 06.00 ч. - линията се изпълнява по утвърдено разписание - в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
Автобусна линия Силистра - Боил, с часове на тръгване - 16.00 ч. - 12.30 ч. - считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.
Автобусна линия Силистра - Дулово, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 10.15 ч. - линията се изпълнява през делнични дни.
От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 10.00 ч. - 07.00 ч. - считано от 15.05.2021 г., линията се изпълнява по утвърдено разписание, ежедневно.
Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 18.00 ч. - 14.00 ч. - линията се изпълнява по утвърдено разписание, ежедневно.
Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 20.00 ч. - 17.30 ч. - считано от 08.05.2021 г.,линията се изпълнява от понеделник до петък и в неделя.
Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 12.30 ч. - 16.30 ч. - считано от 12.05.2021 г.,линията не се изпълнява.
Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 06.00 ч.; 15.00 ч. - 11.00 ч.; 17.00 ч. - 12.30 ч. - не се изпълнява.
Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 10.30 ч. - 06.30 ч. - считано от 04.01.2021 г.,линията се изпълнява през делнични дни.
Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 13.30 ч. - 08.00 ч. -считано от 10.05.2021 г., линията се изпълнява по утвърдено разписание, ежедневно.
Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 16.15 ч. - 09.30 ч. - считано от 11.01.2021 г., линията се изпълнява през делнични дни.
Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 17.00 ч. - 13.30 ч. - считано от 10.11.2020 г., линията не се изпълнява.
Автобусна линия Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 06.45 ч. - 14.00 ч. - считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.
Автобусна линия Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 10.00 ч. - 16.00 ч. - линията се изпълнява през делнични дни.
Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-628 / 23.04.2021 г. на Кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.05.2021 г. на лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, уведомителни писма и предложения от превозвачи за изпълнение / неизпълнение на автобусни линии в условията на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, и информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.

Facebook коментари