Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Община Силистра предлага въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца

На следващото редовно заседание на Общински съвет – Силистра, което ще се проведе на 29 юли, се предлага на общинските съветници да гласуват решение, за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини на общината.

В мотивите на решението се казва, че промяната в закона цели да насърчи приобщаването и да предотврати социалното изключване и впоследствие отпадането на деца от уязвимите групи. Обхващането в детска градина е ключово за развитие на детето, тъй като наред с обучението, възпитанието и социализацията осигурява и ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и среда за учене чрез игра. В същото време дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда.

На територията на община Силистра функционират 10 детски градини, разпределени в 7 населени места и в 15 отделни сгради. В град Силистра детските градини са 6 с 8 сгради, в общинските села - Айдемир, Калипетрово, Проф. Иширково, Йорданово и Брадвари са 4 с 6 сгради. През учебната 2020/2021 г. в детските градини са обхванати 275 деца на три годишна възраст.

Община Силистра е провела проучване, в което са се включили 356 човека, от които 273 са родители на деца родени през 2017 г., 26 са родители на 1-годишни деца и 53 – на 2-годишни деца.

Предложението на община Силистра за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца през учебната 2021/2022 г. са подкрепили 81,55% от анкетираните, а 18,45% са изразили несъгласие.

В детските градини на община Силистра има условия за осигуряване на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца. Материалната база отговаря на изискванията на Наредба №24.

Педагогически и непедагогически персонал също е наличен, достатъчен и квалифициран, уточняват от общината. Въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца през учебната 2021/2022 няма да изисква допълнителен финансов ресурс от община Силистра и ще бъде изцяло обезпечено от държавния бюджет.

Facebook коментари