Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Правителството одобри 5 иновативни училища в област Силистра

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година. Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

5 са одобрените иновативни училища в област Силистра.

Едно от тях е в община Главиница - Основно училище "Отец Паисий" - с.Стефан Караджа, едно има в община Тутракан - Средно училище "Йордан Йовков"-гр. Тутракан.

Най-много – 3 училища, са обявени като иновативни в община Силистра: Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски", и Спортно училище "Дръстър"-Силистра.

Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

Facebook коментари