Понеделник, 23 Май 2022 г.

Еко кампания стартира в ДГ "Роза" в Силистра

На 16.07.2021г. децата от ДГ "Роза", гр. Силистра с голям интерес изгледаха Екопостановка "Добрите бобри" на Драматично-куклен театър Силистра и научиха повече за разделното сметосъбиране.

Постановката се реализира по проект "Партньорство за чиста и красива България" със съдействието на местен партньор СНЦ "Дуросторум-Дръстър-Силистра".

Детска градина "Роза" сърдечно благодари за прекрасната постановка, за малките контейнери за отпадъци и сертификата за участие.

Facebook коментари