Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 19 юли 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/камериерка, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.
1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност
1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност
2 камериери/камериерки, хотел, средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител български език и литература, висше образование,
1 учител философия, гражданско образование, висше образование,
1 учител чужд език, висше образование, френски език
1 заместник директор, учебна дейност, висше образование, информационни технологии и физика
2 бояджия, промишлени изделия , средно образование
2 шмиргелисти, средно образование
6 заварчика, средно образование
2 шлосери-монтьори, средно образование
3 машинни оператора, металорежещи машини, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 началник, цех, средно образование
2 склададжии, средно образование
8 шивачи, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет – история и цивилизация, висше образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 администратор, хотел, средно образование
1 склададжия, средно образование
4 военнослужещи войници, средно образование
2 военнослужещи офицери, средно образование
1 логопед, висше образование, специалност "Логопедия"
2 чистач/ хигиенисти, основно/ средно образование
1 общ работник, основно/ средно образование
1 фрезист, средно образование
1 камериер/камериерка, хотел, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
2 бармани, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 майстор на тестени изделия, средно образование
3 работници зареждане на рафтове, средно образование
1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование
1 заварчик, средно образование
1 шлосер, средно образование
2 шивачи, средно образование
4 готвачи, средно образование
4 работници, строителство, средно образование / Строителство
1 опаковач,средно образование
1 шмиргелист, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 счетоводител, висше образование/ Икономика
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
3 строители, жилища, средно образование
1 камериер/ камериерка хотел, средно образование
1 машинист, еднокофов багер, средно образование
1 диспечер, транспортни средства, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ","DЕ"
1 автомонтьор, средно образование, кат. "В", ""ВЕ"
1 продавач-консултант, авточасти, средно образование
1 касиер, средно образование
1 готвач, средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование
1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика
1 агроном, висше образование
20 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи


**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 сервитьор, средно образование
25 работник-сезонен, средно образование
1 обслужващ магазин, средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. "В",


**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 оперативен счетоводител, икономика
1 сладкар, средно образование
1 чистач, хигиенист, лоялност, дисциплина
2 технически сътрудници, умения за работа в екип
8 продавач – консултанти, средно образование
1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование
1 готвач, средно образование
1 организатор, експедиция /товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование
3 барман, средно образование
8 сервитьори, средно образование, комуникативност
1 общ работник, промишлеността, основно/ средно образование
1 общ работник, умения за работа в екип

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

Други СРМ обявени в ДБТ

1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
1 учител ДГ, висше образование, специалност "Предучилищна педагогика"
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/ грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит
1 продавач- консултант, средно образование
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител, висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
1 машинист на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
4 общи работници, без образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 работници поддръжка

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим
на работа
1 медицинска сестра , висше образование, специалност "Медицинска сестра"
6 лекари ЦСМП , висше образование, специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари