Неделя, 14 Април 2024 г.

Новият Общинския съвет в Силистра ще бъде с 10 съветника по-малко?

С колко съветника ще заседава през следващия мандат 2011-2015 Общинският съвет в Силистра? Това е един от отговорите, които ще даде Преброяване 2011. Освен въпрос на престиж къде е Силистра в класацията по големина на градовете в България, броят на населението ще определи и броя на общинските съветници.
С новия изборен кодекс той е намален с около една пета. Преди 10 години в Общината са живеели 54 885 човека. Ако при новото преброяване се окаже, че те са под 50 000, съветниците в Силистра ще бъдат не 33, а 23.
През есента ще избираме едновременно президент и вицепрезидент, кмет и общински съветници. Ще има експериментално електронно гласуване, но само при избора на държавен глава, и то в най-много 10 секции - по 5 в България и в чужбина. Електронните урни ще бъдат определени от Централната избирателна комисия.

Facebook коментари