Вторник, 30 Ноември 2021 г.

В област Силистра заявления за прием в VІІІ клас подадоха 724 ученици, закриха две паралелки

От днес учениците и техните родители могат да проверяват резултатите от първото класиране за прием в VІІІ клас – в интернет, с вх. номер на ученика.

За участие в първото класиране заявления подадоха 724 ученици. Сред тях са и 13 ученици от други области.

Първото класиране разпредели тези ученици в 33 паралелки според бала и желанието им.

Преди първото класиране бяха закрити 2 паралелки поради недостатъчен брой ученици в тях и анализирана невъзможност за допълване на следващ етап:

- Компютърна техника и технологии - ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра (само 9 желаещи);

- Производител на селскостопанска продукция – ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", Средище (само 7 желаещи);

Учениците посочили закритите паралелки като първо желание са класирани по следващото си желание.

В 13 паралелки всички места са запълнени на първото класиране. В тях може да се освободят места само ако класиран кандидат не се запише или ако е приет в друга област.

В останалите 20 паралелки има свободни места.

91, 8 % от учениците са приети по първите си желания.

Не са класирани 10 кандидатствали ученици. Те автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да подават заявление
Класираните ученици СЕ ЗАПИСВАТ в приемащото училище до 16 юли (петък), с оригинала на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство – САМО за професионалните паралелки).

Ученици, които не са доволни от класирането, могат да подадат в приемащото училище, където вече са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането. Така мястото им там от първия етап се пази, но може и да се придвижат към по-желано място, ако такова се освободи.

Приети ученици в други области избират къде да се запишат и не е нужно да уведомяват никого в нашата област. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

До 20 юли 2021 г. ще се обявят списъците с приетите на втори етап.

Facebook коментари