Вторник, 24 Май 2022 г.

Силистренско НПО с информационна кампания към най-малките за повишаване на културата на рециклиране

През месец юли Сдружение "Дуросторум-Дръстър-Силистра" ще проведе Информационна кампания за повишаване на културата на рециклиране сред най-малките – фокус са децата от детските градини на територията на град Силистра, които, по интересен начин, да бъдат въвлечени към важната тема за разделното сметосъбиране и намаляване на отпадъците. Актьорите от Драматично-куклен театър Силистра ще им представят образователната ЕКОпостановка "Добрите бобри", която, по атрактивен начин и чрез забавни игри, привлича вниманието на малките зрители по темата и създава навици за разделно събиране на отпадъците. Такса "Вход" за децата ще бъде 1 празна пластмасова бутилка или друг отпадък, подходящ за рециклиране, който в края на представлението да бъде изхвърлен на правилното място.

Днес, 13 юли 2021 г., кампанията стартира в Детска градина "Радост", където децата изгледаха с интерес представлението и научиха повече за разделното сметосъбиране. Заслужено получиха ЕКОсертификат и 2 коша: ЖЪЛТ – за отпадъци от пластмаса и метал и СИН – за хартия и картон. Малките ЕКОгерои обещаха да прилагат наученото и да използват новите кошове с грижа към околната среда и да опазват природата чиста.

Facebook коментари