Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Промени в списъка на местата за гласуване в Силистра

Общинска администрация Силистра, уведомява гражданите, които гласуват в:

СИК № 121 – ЕТ"ВИОЛЕТА МАНОЛОВА" /ОФИС/, намираща се на ул. "Одеса" № 14, че същата е преместена в БИСТРО "КАРИБИ" намираща се на ул. "Иван Василев" № 50.

СИК № 145 – ДОМ НА УЧИТЕЛЯ, намираща се на ул. "Д-р Петър Вичев" № 23, че същата е преместена в ОУ "Кирил и Методий" намираща се на ул. "Плевен" № 1.

СИК № 146 – КЛУБ НА КТ "ПОДКРЕПА" намираща се на ул. "Д-р Петър Вичев" № 9, че същата е преместена в ОУ "Кирил и Методий" намираща се на ул."Плевен" № 1.

Facebook коментари