Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Учителите от спортното училище в Силистра повишаваха квалификация в движение

На 2 и 3 юни под формата на пътуващ семинар се проведе поредната вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти от Спортно училище "Дръстър" гр. Силистра на тема "Повишаване уменията за комуникация в триадата ученик-учител-родител". Ръководител на семинара беше доцент д-р Диана Железова от РУ "Ангел Кънчев", филиал Силистра.

По един непринуден начин всички участници бяха въвлечени в дискусиите и предвидените игри. Повечето педагози познават доцент д-р Диана Железова като преподавател в РУ "Ангел Кънчев", филиал Силистра и ценят нейния професионален опит, обаятелност и умение да мотивира работата на учителите. Тези, които не я познаваха бързо се заредиха с нейния позитивизъм и и се довериха.

В началото ледовете и границите бързо се стопиха чрез играта за опознаване на водещия и участниците и научаване на интересни факти от личния и професионалния живот за всеки от тях.

Като преподаватели и треньори с различен професионален стаж, интересно и дълбоко замислящо представляваше заниманието за определяне на водещия педагогически стил на всеки, като избира от предложените пет стила – акула, сова, лисица, костенурка и мече. Дискусията даде полезни насоки на преподавателите: да се опитаме да преценим какви загуби може да ни носи дадения водещ стил и какви ползи – най-нетипичния за нас стил; тъй като прилагането на един единствен стил във всяка ситуация обикновено ни лишава от многото ползи, можем да опитаме да адаптираме стила си според ситуацията.

Facebook коментари