Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Приключи изключително успешната конкурсна сесия "Младите за Силистра 2021"

В края на м. юни приключи изпълнението на проектите по конкурсната сесия "Младите за Силистра 2021" . За единадесета поредна година Община Силистра предоставя средства за финансиране на проекти, чрез които се дава възможност на неформални младежки организации и групи да реализират творческите си идеи. Реализираните проекти подпомагат политиката на Община Силистра в сферата на младежките дейности и стимулират младежката инициативност и таланти.

По конкурсната сесия тази година кандидатстваха девет младежки групи. Комисия, с председател г-жа Мария Недялкова, заместник-кмет "Хуманитарни дейности", оцени постъпилите предложения и взе решение за финансиране на шест от тях. Те се реализираха в периода месец април - месец юни, на обща стойност 4 582,59 лв., осигурени от бюджета на Община Силистра.

Реализираните проекти:

1. Проект "Lifestyle" на неформална група "Ентусиасти" – организирани демонстрации на играта кендама, колоездене, съчетано с екология и здравословна беседа за здравето, облагородяване на популярни места за отдих в околностите на града;

2. Проект "Улови залеза" на неформална група "Творци на спомени" – обособени са две места със стативи за рисуване в района на "Небестният шадраван" в Дунавския парк, където хората на изкуството могат да им се наслаждават и имат възможност да рисуват;

3. Проект "Подай ръка" на неформална група "Заедно можем повече" - ремонт на съществуващите детски и спортни уреди на площадката в ДГ "Радост", с. Йорданово, почистени и окосени тревните площи, освежени цветове на пейките и детските уреди и създаден цветен алпинеум, освежителна дейност в помещението за занимания по интереси. За празниците Великден, 24 май и Деня на Земята бяха създадени творчески ателиета и организирани щафетни игри;

4. Проект "Кът за четене на открито" на неформална група "Мечтатели" при НЧ "Светлина – 1906", с. Смилец – създаването на кът за четене на открито популяризира доброволчеството сред младите хора; стимулира четенето и воденето на по-здравословен начин на живот;

5. Проект "За бъдеще в хармония с природата" на неформална група "Приятели на природата" – проведено състезание "Яко е да си ЕКО", озеленяване на училищния алпинеум, почистване на екопътеката в резерват "Сребърна;

6. Проект "Вдъхновение. Ангажиране. Сътрудничество" на неформална група "Шанс" - ученици-художници и фотографи твориха и организираха благотворителен базар на тема: " Да доставим радост", събраните средства са дарени на Центъра за специална образователна подкрепа.

С проектите участниците успяха да осъществят дейности и инициативи провокиращи интереса у младите хора към природните науки и мотивация за по-доброто им усвояване; изява на таланти в сферата на изобразителното изкуство; мотивиране за активно включване в обществения живот, социална ангажираност и ангажиране с кауза; облагородяване и естетизация на зелени пространства; повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани със здравословния начин на живот и стимулиране на физическата активност, развиване на доброволчеството.

Facebook коментари