Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Специалности без такси в силистренския филиал на РУ

От семестриални такси ще бъдат освободени студентите от 7 специалности в силистренския филиал на Русенския университет. За целия курс на обучение семестриални такси няма да плащат новоприетите студенти в специалностите:

- Български език и история;

- Педагогика на обучението по математика и информатика;

- Педагогика на обучението по физика и информатика;

- Педагогика на обучението по български език и чужд език;

- Финансова математика;

- Материалознание и технологии;

- Химични технологии,

Кандидатстващите по тези специалности ще заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса, съобщават от Филиал Силистра на Русенския университет.

Очаква се от семестриални такси да бъдат освободени и студенти, приети в държавна поръчка на 5 професионални направления в Шуменския университет. Вероятно това ще са "теология", "математика", "химия", "физика" и "Педагогика на обучението по…" – специалностите, чиито студенти бяха освободени от такси и миналата академична година.

Facebook коментари