Събота, 27 Ноември 2021 г.

Важно за всички седмокласници в Силистренско: От понеделник започва подаването на заявленията за прием в VІІІ клас

Резултатите от изпитите в края на VІІ клас се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Вписват в свидетелството за основно образование и са балообразуващи при кандидатстване за средна образование. Това съобщи за медиите Габриела Миткова, началник на Регионално управление на образованието в Силистра.

Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 02. 07. 21 г.

В дните от 5 до 7 юли учениците и техните родители ще могат да подават документи за участие в приема на гимназиите и средните училища. Всички ученици заявяват избора си за паралелка, дори и да желаят да продължат обучението си в същото средно или обединено училище, в което учат, посочи Миткова.

ЗА ДА УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО, УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1) заявление за участие в класиране по образец;
Когато се кандидатства на място в някой от центровете за приемане на заявления, ученикът и родителят му заявяват на длъжностното лице поредността на желаните паралелки и след въвеждането им в информационната система родителят подписва разпечатаното попълнено заявление. Заявленията НЕ СЕ попълват ръчно от заявителя.

Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Желателно е да се посочат повече желания.
2) копие на медицинско свидетелство на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар – САМО за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка;

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.
Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от националното външно оценяване се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ носят от ученика.
Свидетелство за основно образование и служебна бележка за резултатите от изпитите се представя САМО от кандидати в друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и не е постъпвал в VІІІ клас.

Ученици завърнали се от други държави кандидатстват с копие на удостоверението за признато завършено основно образование в друга държава. Документът се заявява и издава от комисия в РУО.

Родителите могат да подават заявления САМОСТОЯТЕЛНО, ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

Влизането в системата става с входящия номер на ученика и код за достъп от служебната бележка (за явяването или с резултатите).

Подалите самостоятелно заявления по интернет, НЕ Е необходимо да ходят на място в посочените центрове.

Заявления за участие в класирането може да се подават и НА МЯСТО в следните определени училища - центрове на територията на областта:
община Силистра

ОУ "Отец Паисий" – Силистра

ОУ "Иван Вазов" – Силистра

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Силистра

ОбУ "Св. Климент Охридски" – с. Професор Иширково

община Алфатар ОУ "Христо Ботев" - Алфатар

община Главиница СУ "Васил Левски" - Главиница

община Дулово СУ "Васил Левски" – Дулово

ПГООТ – Дулово

СУ "Йордан Йовков" – с. Окорш

СУ "Христо Ботев" – с. Паисиево

община Кайнарджа ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" - Средище

община Ситово ПГСС - Ситово

община Тутракан СУ "Христо Ботев" – Тутракан

СУ "Йордан Йовков" - Тутракан

В посочените центрове се приемат заявления на всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VІІ клас или къде желаят да продължат образованието си.

Работното време на местата за приемане на документи е от 08.00 до 18.00 часа на 5, 6 и 7 юли.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от РУО – Силистра чрез електронна система. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране в дадената област. Възможно е ученик да е приет в повече от една област, ако е кандидатствал и в други области.

До 13 юли 2021 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в приемащото училище до 16 юли с оригинала на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство – САМО за професионалните паралелки).

Ученици, които не са доволни от класирането, могат да подадат в приемащото училище, където са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането. Така мястото им от първия етап се пази, но може и да се придвижат към по-желано място, ако такова се освободи.
Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.
Неприетите ученици участват във втория етап по право, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират къде да се запишат и не е нужно да уведомяват никого в нашата област. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2021 г. ще се обявят списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече.
На 26 и 27 юли 2021 г. ще се подават документи самостоятелно по електронен път или на място в РУО - Силистра за участие в трети етап на класирането за останалите обявени свободни места. В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.
Списъците на приетите и неприетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2021 г.

Незаетите места в гимназиите продължават да се попълват до 10 септември 2021 г. с кандидатстване в самото училище.

Facebook коментари