Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Учениците от силистренската гимназия по икономика учат история в музеите

През учебната 2020-2021 година в ПГСУАУ "Атанас Буров" бе реализиран проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Културните институции като образователна среда". Той бе насочен към учениците от 10 класове, които изучават изцяло историята на България от първите следи на човешко присъствие в днешните български земи до началото на третото хилядолетие.

В осъществяването на проекта се открива възможност за събуждане на познавателен интерес и общуване с миналото, създаване на различна и привлекателна среда за усвояване на нови знания, за обогатяване процеса на обучение с игрови, занимателни, забавни и атрактивни елементи, насочени към стимулирането на положителни емоционални преживявания, свързани с тях.

През годината се осъществиха за учениците от 10 класове, следните учебни теми в музейна среда:

1 – Древните българи и славяните – произход, прародина, бит и поминък, обществено устройство, военна организация и религиозни вярвания - упражнение проведено в Археологически музей град Силистра.

2 – Монетите по българските земи – в Археологически музей град Силистра учениците се запознаха с хронологията на изработване и разпространение на различните монети в българските земи – антични и средновековни.

3 – Дуросторум – Дръстър – история на Силистра през Античността и Средновековието - урок проведен в Археологически музей и Национален архитектурен и археологически резерват "Дуросторум - Дръстър - Силистра", чрез който учениците обогатиха познанията си за миналото на родния град.

4 – Бит и култура на българите от средата на 19 до началото на 20 век – в Етнографски музей град Силистра, учениците се запознаха със стопанското развитие и социалните групи от периода, както и с влиянието на европейската цивилизация върху възрожденските българи.

5 - Средновековните български градове и култура – чрез посещение на НИАР "Плиска", Двор на кирилицата в Плиска, НИАР "Мадара", Средновековен град Червен и Ивановските скални манастири учениците се докоснаха до паметници от българското минало с национално и световно културно значение.

Ученето в музея е активен процес, в който учениците изучават миналото чрез преживяване и директен допир с експонати, получавайки обективна и нагледна представа за миналото на човешкия род. Този тип изнесени уроци насърчават интуицията и фантазията, дават възможност за формиране на широка историческа култура.

Ученето в музея е не просто полезно, но и желано от учениците и ги мотивира да усвояват нови знания и умения, въздейства позитивно на самочувствието им, дава възможност за личностна изява и възпитава ценности.

Facebook коментари