Сряда, 08 Декември 2021 г.

В Силистра бе открит форум за споделяне на добри педагогически практики в училищното образование в областа

Днес в 9.00 часа в кинозала на СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра бе бъде открит форум за споделяне на добри педагогически практики в училищното образование в област Силистра. Габриела Миткова, началник на Регионално управление на образованието в Силистра откри форума.

С тази инициатива на Регионалното управление на образованието – Силистра приключваме поредната учебна година белязана от предизвикателствата на Ковид пандемията, сподели Миткова.

Форумът тази година обединява в едно досегашни успешни отделни регионални конференции за предучилищното, началното и професионалното образование и за математическите и природни науки. Представянето на опита на учителите е организиране в един ден, в паралелно работещи секции, които са формирани според тематичните направления, а не според предметна област или етап. С това обновяване на дейността ще се стимулира взаимния интерес и пренос на добри практики между различните етапи и предметни области.

Ще бъдат презентирани 46 доклада, които ще представят добрия опит на 94-ма педагогически специалисти по следните тематичните направления:

Гражданско, екологично и интеркултурно образование – 20 участници с презентации;

Работа по Национални програми и проекти – 7 участници;

Развитие на иновациите в иновативните училища – 4 участници;

Обучение и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда – 15 участници;

При откриването на форума ще бъдат връчени наградите на отличените в конкурса на РУО – Силистра за учители "Учителят днес – между материалното и духовното". Конкурсът се провежда за втори път. През 2021 г. бе в категориите есе и видео клип по следните тематични направления:

"Мигът, в който разбрах, че си струва да бъдеш учител"

"Аз учителят – сюжет за малък разказ"

"Учителят – лице и маска"

"Зад маската на учителя"

"И всеки помни по един учител…" (Х. Харалампиев)

Постъпиха 16 есета и 4 видеа. Класирането е както следва:

за ЕСЕ - Таня Енчева - СУ "В. Левски", гр. Дулово – І място

Искра Иванова – СУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра – ІІ място

Стойчо Андреев – СУ "В. Левски", гр. Дулово – ІІІ място

Есетата са публикувани в сайта на РУО – Силистра, рубрика "Добри практики".

за ВИДЕО КЛИП -

Дияна Борисова - ОУ "Ц. Церковски", с. Средище – І място

Нежля Бейтула – ОУ "Ив. Вазов", гр. Силистра – І място

Красимира Стоянова – ОУ "Хр. Смирненски", гр. Дулово – ІІ място

Facebook коментари