Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Драматични разлики между "най-добрите" и "най-лошите" училища в Силистренско в оценките на седмокласниците

На 16 юни 2021 г. в област Силистра се явиха на изпита по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в края на VІІ клас 776 ученици. Това съобщи за медиите Габриела Миткова, началник на Регионално управление на образованието в Силистра.

Средният областен резултат е 44, 13 точки от 100 възможни и е по- висок спрямо миналата година, когато беше 41, 3. Този областен резултат по БЕЛ обаче е по- нисък от националния (53, 86) с 9, 73 т.

Запазва се характерното и за предходните години голямо различие между първите и последните училища в областта.

Най- високият среден резултат на училище е за 30 - те ученици в ПМГ "Св. Климент Охридски", Силистра – 74, 45 точки. Следва ОУ "Иван Вазов", Силистра със 65, 88 т. средно за 68 ученици. На трето място са ОУ "О. Паисий", Силистра със 64, 99 т. средно за 56 ученици. В първата петица са още СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра и ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Силистра. Тези първи 5 училища имат по- висок резултат от средния за страната.

Най- високият индивидуален резултат по БЕЛ е 97 точки на ученик от СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра, посочи Миткова.

Най – нисък е средният резултат по БЕЛ на училищата в с. Варненци, Голеш и Чернолик, в които са се явили общо 27 седмокласници.

На 18 юни 2021 г. в област Силистра се явиха на изпита по МАТЕМАТИКА в края на VІІ клас 776 ученици.

Средният областен резултат по математика е 30, 26 точки от 100 възможни. Този областен резултат е по – висок от миналата година, когато бе 26, 71 и потвърждава националната тенденция за бавно покачване на резултата по математика.

Област Силистра обаче изостава от националния резултат по математика (37, 94) със 7, 68 т.

Отново най- високият среден резултат на училище е за 30 - те ученици в ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 63, 47 точки. Следва ОУ "Ст. Караджа", Искра с 51, 85 т. средно за 10 ученици. На трето място е ОУ "Г. С. Раковски", Ситово с 49, 25 т. средно за 3- ма ученици. В първата петица са още ОУ "Ив. Вазов", Силистра и ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Нова Черна. Тези първи 5 училища имат по- висок резултат от средния за страната.

Най- високият индивидуален резултат по математика е 95, 5 точки на ученик от ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра.

Най – нисък е средният резултат по математика на училищата в с. Кайнарджа, Варненци и Проф. Иширково.

Област Силистра повтаря националната тенденция за по- висок резултат по БЕЛ отколкото по математика, каза в заключение Габриела Миткова.

Facebook коментари