Събота, 15 Юни 2024 г.

Проект с участието на НПО от Силистра, печели вниманието на посланика на ЕС в Ботсвана в Африка

Проект с участието на НПО от Силистра, печели вниманието на посланика на ЕС в Ботсвана в Африка.

На 23 юни 2021 г. посланикът на делегацията на ЕС в Габороне, Ботсвана, Африка, - Яан Садек, се срещна с координационния екип на проект "Фар за стартиращ бизнес", в който участва и СНЦ "Паралел-Силистра" с управител д-р Диана Бебенова-Николова.

По време на срещата Негово превъзходителство изрази интерес към планираните проектни дейности, чиято основна цел е да изградят активна мрежа от 28 младежки работници и треньори от европейски и африкански младежки организации с нестопанска цел, заинтересовани от развитието на културното наследство и младежкото предприемачеството.

В проекта "Фар за стартиращ бизнес", финансиран по програма "Еразъм +", участват НПО от Франция, Румъния, България, Италия, Ботсвана, Нигерия и Мадагаскар. Те са обединени от идеята, че запазването и валоризацията на културното наследство отварят значителни възможности за местно и регионално развитие. В същото време младежкото предприемачество е важен фактор за създаване на работни места, увеличаване на иновациите и справяне със социалните неравенства.

Липсата на опит или финансови ресурси, обаче спират предприемаческите инициативи на младите хора. В съответствие с тези потребности участващите в проекта 28 младежки работници и тренери ще разработят образователни инструменти и модели за развиване на предприемачески умения въз основа на културното наследство на европейските и африканските държави.

Негово превъзходителство прие координационния екип на проекта, включващ и д-р Диана Бебенова-Николова от Силистра, и заяви подкрепата си за изпълнение на въпросния проект. Той изрази виждане, че ЕС трябва да се отвори към държавите от всички континенти и да подпомогне развитието на ползотворно сътрудничество с тях, включително чрез програма "Еразъм +".

Facebook коментари