Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 28 юни 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/камериерка,хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.
1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност
1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност
2 камериери/камериерки,хотел, средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

Други СРМ обявени в ДБТ

1 образователен медиатор, средно образование
1 фрезист, средно образование
2 камериери/камериерки, хотел, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
2 бармани, средно образование
5 сервитьори, средно образование
1 майстор на тестени изделия, средно образование
1 чистач/ хигиенист, основно/ средно образование
3 работници зареждане на рафтове, средно образование
1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование
1 заварчик, средно образование
1 шлосер, средно образование
2 шивачи, средно образование
4 готвачи, средно образование
5 работници, строителство, средно образование / Строителство
2 крупиета,средно образование
1 огняр, средно образование
1 опаковач,средно образование
1 счетоводител,висше/ средно образование / Счетоводство
1 обслужващ, бензиностанция/ газостанция, средно образование
1 шмиргелист, средно образование
2 шлосери,средно образование/ Машиностроене
5 общи работници, основно/ средно образование
2 шофьори, товарен автомобил, средно образование,Актуални документи, кат. С, СЕ ,D, DE
1 опаковач, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
3 шлосери, средно образование
3 строители, жилища, средно образование
1 камериер/ камериерка хотел, средно образование
1 машинист, еднокофов багер, средно образование
1 диспечер, транспортни средства, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ","DЕ"
1 автомонтьор, средно образование, кат. "В", ""ВЕ"
1 продавач-консултант, авточасти, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ"
1 касиер, средно образование
1 готвач, средно образование
2 работници, кухня, средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование
1 автомонтьор, средно образование
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование
2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование
2 работници, строителство, основно образование
1 шлосер, основно/ средно образование
1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика
1 агроном, висше образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
5 шивачи, средно образование Производствени технологии –текстил, облекло
30 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 сервитьор, средно образование
1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование
25 работник-сезонен, средно образование
1 обслужващ магазин, средно образование


Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 чистач, хигиенист, лоялност, дисциплина
1 сервизен техник, средно образование, основни технически умения
1 помощник, брокер, висше/ средно образование
1 оператор, сондажно оборудване / кладенци/, без изисквания
1 монтажник, без изисквания
2 технически сътрудници, умения за работа в екип
1 монтьор, текстилно оборудване, сръчност, експедитивност
4 продавач – консултанти, средно образование
1 чистач, производствени помещения, сръчност, коректност
1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование
1 куриер, средно образование, кат. В
2 организатори,експедиция/товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование
1 опаковач, средно образование
3 сервитьори, средно образование, комуникативност
3 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
1 работник, кухня, основно, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

Други СРМ обявени в ДБТ

1продавач консултант, средно образование
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 сервитьор, средно образование
1 сервитьор, средно образование, английски език
1 заварчик, свидетелство за правоспособност
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
4 шивачки, основно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование
2 общи работници
1 готвач

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 чистач хигиенист
1 работник зареждане на рафтове

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия - основно образование,
двусменен режим на работа;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра"
6 лекар ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина";

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари