Неделя, 29 Март 2020 г.

Честваме 133 години от освобождаването на Силистра от турско робство

В деветнайсетвековната история на Силистра има много забележителни дати и събития. Част от тях са свързани с руско-турските войни и имената на известни руски пълководци, които са участвали в героичните сражения с турците пред стените на силистренската яка и непревземаема крепост.
Към края на януари на 1878 година турците вече търпели поражение след поражение и на север, и на юг. Одрин бил превзет и на Портата не оставало нищо друго, освен да иска мир. Близките градове Хаджи-оглу Пазарджик (Добрич) и Разград са вече свободни. Силистра, в която османците имат съсредоточени войска и флот обаче е още в турски ръце.

Българското население в града и региона вече е обхванато от въодушевлението на свободата. На 31 януари 1878 г. Турция приема всички условия и примирието е сключено. Според него турците трябвало да освободят Русе и Силистра.

Генерал Цимерман е осведомен за сключения мир в първите дни на февруари. Местната власт в Силистра научила по същото време. По нареждане на Цимерман представителите на руското командване полковник Шурупов и капитан Краевски са изпратени да уговарят условията за изтеглянето на турския гарнизон от Силистра.

По същото време към Силистра се е отправила Втора бригада от Първа Донска дивизия, с командир генерал Андриянов. На 5 и 6 февруари той имал среща с коменданта на Силистра Селями паша. Освен него на срещата присъстват и някои висши турски офицери. В телеграмата си до Цимерман Андриянов пише, че турците имали горещо желание колкото се може по-скоро да стигнат до Варна, като обещали първата колона да тръгне след няколко дни – на 7 февруари.

На 22 февруари 1878 г. (10 февруари нов стил) турският комендант на силистренската крепост и двама парламентьори, с коне се отправят към село Алмалий (днес в Румъния). Там е лагерът на руските полкове и главната квартира на руското командване. След час парламентьорите се връщат. Турските войски се строяват и чакат заповед за потегляне. Това се случва пред очите на българското и турското мирно население.

Въодушевлението и радостта на силистренци достигат своя апогей, когато турските войски напускат Силистра през Западната порта, под звуците на прощален марш, а руски авангард, предвождан от генерал Цимерман влиза в Силистра. Българското население излиза на улиците и площадите, за да посрещне своите освободители по стар славянски обичай - с хляб и сол. Прегръдките и радостните възторзи нямат край. Сълзи на радост има в очите на тези, които са дочакали своята и на отечеството свобода.

Три дни по-късно в града идва и цялата втора бригада на Втора казашка дивизия. Генерал Андриянов съставя Временното руско управление и сформира местната администрация. Според руската организация България е разделена на губернии. Град Силистра е подвластен на Русенския губернатор и се управлявал само от окръжен началник, с окръжен и градски съвет. Първият окръжен началник бил Калу Георгиев, русин.

Facebook коментари