Неделя, 26 Юни 2022 г.

Стопаните в Силистренско получиха над 600 000 лева за зимни пръскания

Държавен фонд Земеделие изплати 4 707 534 лв. по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период", прилагана през 2021 г., съобщи за КВОРУМ Христина Николова, Директор Държавен Фонд "Земеделие" - Областна Дирекция Силистра.

Подпомагане получиха общо 3 479 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. Бюджетът по схемата за 2021 г. е 6 млн. лв.

В Силистренско 378 овощари получиха подпомагане в общ размер на 603 025 лева. За подпомагане по тази схема за държавна помощ в областта са заявени разходи за контрол на вредителите за 2 655 хектара трайни насаждения, в т.ч. кайсии – 1547 ха, сливи – 552 ха, череши – 403 ха, праскови – 57 ха, вишни – 55 ха, ябълки – 28 ха, круши – 8 ха, 12 ха ягоди и маслодайна роза – 2 ха.

Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта и обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. За този период стопаните получават до 270 лв. на хектар с ДДС за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите.
Средствата, които се предоставят за втория етап, следва да покрият част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента, в периода на масов листопад и гниене на листата. При този етап финансовата подкрепа е до 100 лв. на хектар с ДДС.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

Facebook коментари