Събота, 26 Ноември 2022 г.

Селата от Силистренската община готвят проекти по програмата "За чиста околна среда"

Селата от Силистренската община активно се включват в Националната кампания "За чиста околна среда" на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Досега кметовете на Проф. Иширково, Айдемир, Бабук, Майор Ценович и Срацимир са потърсили консултации при специалистите по устройство на територията и по проекти в общината за изготвяне на документацията. Намеренията им са да кандидатстват за озеленяване и възстановяване на зони за отдих в населените места, както и за почистване на дерета, отводнителни канали и др.
В конкурса за финансиране на проекти, чието мото тази година е "Обичам природата – и аз участвам", могат да кандидатстват общини, кметства, училища, детски градини и НПО. Крайният срок за включване е 18 февруари. Резултатите ще бъдат обявени до 16 март на сайта на МОСВ.
През 2009 година 13 кметства от Силистренската община спечелиха финансиране по кампанията "За чиста околна среда" и реализираха 15 проекта за благоустрояване на селата, които управляват. За изискванията и критериите за оценка може да прочетете на страницата на МОСВ в рубриката "Актуално".

Facebook коментари