Вторник, 28 Юни 2022 г.

Продължава рейда на Областното ръководство на Силистра по общините

В област Силистра продължи рейдът на посещение в общините от страна на г-жа Ели Тодорова – областен управител, заедно със своя заместник Минчо Йорданов. Обект на внимание в последните два дена бяха общините Ситово, Дулово, Алфатар и Силистра.

В тях представителите на държавната власт за региона имаха работни срещи с кметовете на общини, както и със секретарите на съответните общински администрации.

Кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям представи икономическата картина и социалната обстановка в общината, включително акцентите от демографските проблеми и обезлюдяването в някои от населените места. Потвърдена бе представата, че там, където има няколко бизнес структури – в случая две мандри, фуражен цех, зърнобаза и др., проблемът с безработицата е относителен.

В някаква степен по-различна по определени теми е обстановката в община Дулово, стана ясно от срещата с кмета на общината д-р Юксел Ахмед и секретаря на общината Рейхан Узунов. Общината е с голям брой населени места, част от които са били обект на реализация на проекти за енергийна ефективност, асфалтиране и др. Актуална е темата за развитие в бъдеще време на добива и преработката на каолин, което ще даде възможност за по-голяма трудова заетост в района.

В община Алфатар срещата на представителите на Областна администрация Силистра бяха с кмета на общината Янка Господинова и със секретаря Живка Банкова. Пред г-жа Тодорова и г-н Йорданов бе споделено, че, предвид навременната организация още в началото на пандемията и взетите мерки, в общината не е допуснато да се развие пандемичен процес по отношение на коронавируса.

Областното ръководство днес се срещна с д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра. Повод за срещите е организацията на изборите на 11 април, когато българските граждани ще изберат народните представители от 46-ото НС на Република България. Както навсякъде в областта, така и в най-голямата община в региона, г-жа Тодорова и г-н Йорданов споделиха пред своя домакин желанието на правителството да осигури максимални възможности за провеждане на организиран, честен и реален вот.

В допълнителен разговор със секретаря на Общинска администрация Силистра Ростислав Павлов ще бъдат разгледани акценти по използваната материална база за изборни секции, доставката и монтажа на машини за гласуване в тези от тях, в чиито списъци има над 300 гласоподаватели; логистиката при разположение по райони на техниците в изборния ден, както и на дежурните екипи по линия на електроснабдителната фирма. Идеята е да бъде създаден мобилен ефективен модел за отстраняване по най-бърз начин на евентуални технически проблеми в деня на изборите, за да няма пречки пред избирателите да гласуват бързо и без допълнителни усложнения.

Предстои посещение в община Кайнарджа.

Facebook коментари