Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Екология: Съставен е акт на оператор с комплексно разрешително в Силистра

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на "Емакс" ООД - Силистра за неизпълнение на условие в комплексното разрешително (КР), установено при проверка, информираха от институцията.

Операторът експлоатира инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти в града. Отпадъчните води (ОВ) на дружеството се заустват в градската канализационна система в две точки. Съгласно сключения договор с "ВиК" ООД - Силистра и условие в КР той следва да зауства само в една точка, фигурираща в документите.

Същото нарушение е установено при проверка по сигнал и миналата година. Тогава на фирмата "Емакс" ООД е дадена възможност да регламентира втората точка за заустване на ОВ или избере друга-алтернативна, съответстваща на изискванията в КР. Дружеството не е предприело необходимите действия, за което е било санкционирано с наказателно постановление, потвърдено от Административен съд - Силистра.

Към настоящия момент "ВиК" оператора отказва регламентиране на въпросната втора точка, тъй като тя се намира в друг имот, с чиито собственици "Емакс" ООД води съдебни дела. Актуализиране на действащото КР може да се предприеме чак след подновяване на договора с "ВиК" ООД – Силистра.

Facebook коментари